Pep Beauty - 67 Tràng Thi , Hà Nội

Pep Beauty là một cửa hàng mỹ phẩm hoạt động từ năm 2014 với tên gọi Pep's House. Năm 2015, chúng mình đã chuyển mô hình thành cosmetics shop - healthy spa tại tầng 2 - 67 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội và cửa hàng đổi tên thành Pep Beauty.
Chúng mình mong muốn xây dựng Pep là nơi chia sẻ, chăm sóc, và cung cấp các sản phẩm tốt nhất để giúp khách hàng được đẹp hơn mỗi ngày. Cảm ơn tất cả các khách hàng đã đồng hành trong suốt thời gian vừa qua Many thanks for your supports!